VIŠE

MALI MOZART

Draga djeco i roditelji,

''Mali Mozart“ Sarajevo za svoje članove organizira školu scenskih umjetnosti - muzike, drame i plesa.

Nastava se odvija dvojezično, na engleskom i bosanskom jeziku što je i velika prednost jer djeca mogu paralelno da uče engleski jezik ili da ga dodatno uvježbavaju.

Muzika je dio umjetnosti koji podstiče samopouzdanje i razvija samodisciplinu, koncentraciju i koordinaciju. Muzika također pospješuje rasuđivanje i kreativnost a istovremeno osigurava sredstva za izražavanje ideja i osjećaja. Muzika je ustvari najviše blagotvoran akademski predmet u dječijem obrazovanju. I naravno, muzika je izvor zabave i zadovoljstva.

Časovi scenskih umjetnosti utiču na: razvijanje samopouzdanja kod učenika, na razvoj „Retorike'' tj. govornih vještina, vještinu kritičkog razmišljanja, razvijanje socijalnih vještina, vještina grupnog rada, lične sposobnosti i izlaganja djece različitim kulturama i različitim načinima razmišljanja.

Također, evidentirane su duhovne i psihološke benificije koje nastaju usljed samodiscipline, marljivosti, izraza vlastite ličnosti, smirenosti i unutrašnje ispunjenosti.
Dokazano je da uključenost djece u školu muzike, drame i plesa poboljšava dječije intelektualne sposobnosti zbog usvajanja novih ali u isto vrijeme i različitih vještina, uključujući novi rječnik i sveukupno znanje.

Kvalifikovani i prijateljski raspoloženi edukatori komuniciraju sa učenicima lično, iako u grupnoj atmosferi, posvečujući pažnju svakom učeniku ponaosob.
Kroz igru, teoriju i sviranjem na instrumentu naši polaznici su potaknuti da razvijaju sposobnost: razumijevanja čitanja nota , ritma i solfeggia (umjetnost pjevanja).
Zavisno od interesa polaznika, biće im predstavljena kako klasična tako i popularna i jazz muzika.

Učlaniti se mogu djeca od 4-te godine (naš prijedlog) ali ukoliko roditelji smatraju da je dijete talentirano i spremno prije 4-te godine – rado ćemo udovoljiti zahtjevu.

MUZIČKI ODJEL

U muzičkom odjelu organiziramo školu individualne i grupne nastave: klavira, gitare, violine, violončela, flaute, horskog i solo pjevanja (popularno-modernog), muzike za Male Mozarte (predškolski uzrast), udaraljki, rock bubnjeva i klavijatura. Časovi se odvijaju jednom sedmično i za početak učenik nije obavezan da posjeduje vlastiti instrument.

DRAMSKI ODJEL

Uskoro...

PLESNI ODJEL

U plesnom odjelu organiziramo školu baleta. Plesni stilovi se ne baziraju samo na jednoj vrsti plesa već obuhvataju sve vrste klasično-popularnih plesova sa velikom slobodom kreativnosti. Plesne grupe se sastoje od najviše 8 djece u grupi.

Video

PIŠITE NAM

KONTAKTI

Adresa: Niže Banje 2, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 62 669 805

Mail: malimozart.skola@gmail.com

Mail: info@malimozart.com